Ukážka základov používania

1. Cieľ merania

Cieľom ukážky použitia základných funkcií aplikácie MAPUJ je zameranie hranice plošného objektu, ako je napr. poľnohospodársky pozemok a zistenie jeho výmery. Nakoniec sa zameraný pozemok vyexportuje do súboru KML, ktorý je možné otvoriť v programe Google Earth na vašom počítači.

2. Vytvorenie novej vrstvy

uvod
Z Menu vyberte voľbu Správa vrstiev
uvod

Vyberte záložku Plochy a kliknite na ikonu pre vytvorenie novej vrstvy

uvod

Zadajte želaný názov novej vrstvy, vyberte zoznam atribútov, ak je k dispozícii, nastavte parametre zobrazenia popisov a farebnosti a nakoniec kliknite na Uložiť.

3. Zapnutie GPS a určenie polohy

uvod

Aktivujte pripojenie ku GPS (1). Stav príjmu družicových signálov, stav určenia polohy a jej presnosť môžete sledovať na GPS obrazovke cez tlačidlo 2. Ak je GPS poloha určená, v strede obrazovky sa zobrazí modrý krúžok (3) predstavujúci vašu aktuálnu polohu.

4. Vytvorenie nového prvku

Postavte sa na miesto na hranici pozemku, kde chcete začať merania kliknite na ikonu pre pridanie nového prvku (4).

uvod

Zadajte názov zameriavaného prvku/pozemku, zadajte atribúty zo zoznamu, ak je pripojený a potvrďte kliknutím na Uložiť.

5. Zameranie geometrie nového prvku

uvod
Keď stojíte na hranici pozemku odkiaľ chcete začať meranie, kliknite na tlačidlo záznamu trasy (rec) a začnite kráčať s vašim zariadením po hranici pozemku.
uvod
Na mapovej obrazovke môžete sledovať ako pribúdajú zaznamenané lomové body počas vašej chôdze po obvode. V dolnej časti môžete vidieť narastajúcu výmeru o obvod.
uvod
Ak ste už obišli celý pozemok, ukončite meranie kliknutím na OK. Posledný zameraný vrchol sa spojí s prvým a plošný objekt sa uzavrie.
uvod
Zobrazí sa hlásenie s otázkou pre uloženie prvku. Kliknite na ÁNO.
uvod
Vytvorený prvok (pozemok) bude zobrazený na mape. Zobrazený popis a farebnosť závisia od nastavení vo vlastnostiach vrstvy (pozri bod 2 vyššie).

6. Editovanie atribútov nového prvku

uvod
Ak chcete prezerať alebo editovať atribúty vytvoreného prvku (napr. pozrieť jeho výmeru a obvod) je potrebné zobraziť obrazovku Editovania prvku. Ak je zameraný pozemok viditeľný na mape, kliknite na neho prstom, aby sa zobrazil jeho názov v bielom rámiku.
uvod
Kliknite znovu na názov prvku v bielom rámiku a zobrazí sa obrazovka Editovania prvku, kde môžete vidieť hodnoty výmery a obvodu.

7. Exportovanie výsledkov zameriavania

uvod
Z Menu vyberte /Správu vrstiev/ a kliknite na názov vrstvy, ktorej dáta chcete exportovať. Potom kliknite na ikonu s tromi bodkami vpravo hore.
uvod
Vyberte voľbu Export.
uvod
Vyberte miesto kam chcete uložiť exportované dáta.
uvod
Vyberte formát, do ktorého chcete dáta exportovať. V tomto prípade vyberte formát KML, ktorý budete môcť jednoducho prezerať vo voľne dostupnom programe Google Earth na vašom kancelárskom počítači.
uvod
Zobrazenie exportovaného KML súboru v programe Google Earth.