Online KatasterAplikácia MAPUJ umožňuje prepojenie na online kataster pre prístup k vlastníckym údajom a listom vlastníctva. To môže byť užitočné, ak priamo v teréne potrebujete zistiť vlastnícke údaje pre miesto, kde sa práve nachádzate, alebo pre ľubovoľný bod, alebo vrchol líniového resp. plošného prvku, ktorý sa nachádza v niektorej vrstve v aplikácii MAPUJ.

Prepojenie na online kataster vyžaduje aktívne pripojenie vášho zariadenia do internetu.

1. Použitie pre bodové prvky

uvod
uvod

Na mape kliknite na bodový prvok tak, aby sa nad jeho značkou zobrazila biela menovka s názvom bodu (1). Potom kliknite na ikonu (2) vpravo dole a zo zobrazenej ponuky vyberte Kataster.

uvod
uvod

Vo webovom prehliadači na vašom mobilnom zariadení sa otvorí stránka s možnosťami získania online informácii Katastra nehnuteľností pre polohu zvoleného bodového prvku.

2. Použitie pre líniové resp. plošné prvky

uvod

Najskôr aktivujte vrstvu (1), v ktorej sa nachádza príslušný líniový resp. plošný prvok. Potom na mape kliknite na líniový/plošný prvok tak, aby sa zobrazila biela menovka s jeho názvom (2) a ďalej kliknite na ikonu (3) vpravo dole.

uvod
uvod

Kliknite na jeden z vrcholových (lomových) bod línie/plochy, ktoré sú označené zelenou ikonou tak, aby sa pre tento vrchol zobrazila na mape ikona pre prácu s vrcholom. Zo zobrazenej ponuky kliknite na ikonu a vyberte voľbu Kataster.

uvod
uvod

Vo webovom prehliadači na vašom mobilnom zariadení sa otvorí stránka s možnosťami získania online informácii Katastra nehnuteľností pre polohu zvoleného vrcholového/lomového bodu.