Navigácia

Aplikácia MAPUJ umožňuje navigáciu k bodovým, líniovým resp. plošným prvkom, ktoré sú uložené v jej vrstvách. Geodeti poznajú navigáciu aj pod pojmom vytyčovanie.

Užívateľ si môže zvoliť štandardnú navigáciu, keď sa zobrazí smer a priama vzdialenosť od vašej aktuálnej polohy k vybranému prvku, alebo autonavigáciu pomocou aplikácie Waze. Aplikáciu Waze je potrebné najskôr stiahnuť a nainštalovať z Google Store (Obchod Play).

Výber prvku, ku ktorému sa chcete nechať navigovať je možné urobiť z mapy alebo zo zoznamu prvkov vrstvy, v ktorej sa prvok nachádza.

1. Štandardná navigácia k bodovým prvkom

Výber cieľa zo zoznamu prvkov

V Správe vrstiev vyberte bodovú vrstvu, v ktorej sa nachádza prvok, ku ktorému sa chcete navigovať. Zobrazte zoznam prvkov a kliknite na želaný prvok. V menu vpravo hore kliknite na ikonu . Ak nebol aktívny GPS prijímač, automaticky sa GPS aktivuje a zobrazí sa mapová obrazovka s panelom navigácie (viď kapitola 3).

uvod

Výber cieľa z mapy

Deaktivujte najskôr GPS. Na mape kliknite na zobrazený bodový prvok a potom ešte raz na bielu menovku, ktorá sa zobrazí nad symbolom bodu. Na zobrazenej obrazovke pre Editovanie bodu kliknite vpravo hore na ikonu a vyberte voľbu Navigovať k prvku. Zobrazí sa mapová obrazovka s panelom navigácie (viď kapitola 3).

uvod
uvod

 

2. Štandardná navigácia k líniovým a plošným prvkom

Výber cieľa zo zoznamu prvkov

Pri výbere cieľa zo zoznamu líniových alebo plošných prvkov naviguje MAPUJ v prípade líniových prvkov k počiatočnému bodu línie a v prípade plošného prvku k tzv. centroidu (ťažisku) plošného prvku. Pokiaľ chcete navigovať ku konkrétnemu lomovému bodu línie alebo plochy, použite metódu výberu z mapy (viď ďalej).

V Správe vrstiev vyberte líniovú, alebo plošnú vrstvu, v ktorej sa nachádza prvok, ku ktorému sa chcete navigovať. Zobrazte zoznam prvkov a kliknite na želaný prvok. V menu vpravo hore kliknite na ikonu . Ak nebol aktívny GPS prijímač, automaticky sa aktivuje a zobrazí sa mapová obrazovka s panelom navigácie (viď kapitola 3).

uvod

Výber cieľa z mapy

Pre výber líniového alebo plošného prvku z mapy ako cieľa navigácie je potrebné mať najskôr vrstvu, v ktorej sa daný prvok nachádza nastavenú ako aktívnu!

Deaktivujte najskôr GPS. Na mape kliknite na zobrazený líniový alebo plošný prvok tak, aby sa pri ňom zobrazila biela menovka s názvom prvku. Vpravo dole kliknite na ikonu , čím sa zobrazia zelené značky na jednotlivých vrcholoch líniového resp. plošného prvku.

Kliknutím na zelenú značku vrcholu , ku ktorému sa chcete navigovať sa pri ňom zobrazí značka pre editovanie vrcholu a v dolnej časti sa zobrazí menu s ikonami. Kliknutím na ikonu sa zobrazí panel navigácie (viď kapitola 3).

uvod
uvod

 

3. Zobrazenie panelu navigácie

Ak ste vybrali cieľ pre navigáciu, zobrazí sa na mapovej obrazovke panel navigácie, ktorý zobrazí smerovú šípku a vzdialenosť k cieľu. Smer k cieľu je určovaný pomocou vnútorného elektronického kompasu vášho zariadenia, ktorý je vhodné pred použitím skalibrovať.

Pri navigácii držte vaše zariadenie horizontálne, aby ste určovali čo najspoľahlivejší smer. Pre používanie navigácie je potrebné aby mal GPS prijímač určenú svoju aktuálnu polohu. Ak je GPS poloha určená, pohybujte sa v smere smerovej šípky. Červená šípka znamená nesprávny smer s odchýlkou viac ako 130 stupňov. Žltá šípka znamená nesprávny smer s odchýlkou 10-130 stupňov. Zelená šípka znamená správny smer s odchýlkou do 10 stupňov.

Snažte sa priblížiť k cieľu navigácie tak, aby zobrazená vzdialenosť bola čo najmenšia. Navigáciu môžete kedykoľvek ukončiť kliknutím na Stop na paneli navigácie.

uvod
uvod


uvod
uvod

4. Navigácia pomocou aplikácie Waze

MAPUJ umožňuje navigovať k prvkom uložených vo vrstvách aj pomocou aplikácie Waze. Waze je bezplatná aplikácia pre autonavigáciu a je vhodná, ak sa potrebujete navigovať ku vzdialenému prvku, pričom na presun budete používať motorové vozidlo. Waze umožňuje hlasovú navigáciu s trasovaním po online podkladových mapách.

Pre používanie aplikácie Waze na vašom zariadení je potrebné si ju najskôr stiahnuť a nainštalovať z Google Store (Obchod Play).

Výber prvku ako cieľa navigácie pomocou aplikácie Waze je možný len z mapy a je podobný ako pri štandardnej navigácii (vidˇ kapitola 1 a 2).

Po vybratí prvku na mape kliknite na ikonu vpravo dole a vyberte Waze. Automaticky sa spustí aplikácia Waze, ktorá prevezme GPS súradnice prvku z MAPUJ a začne navigovať.

uvod
uvod
Výber bodového prvku pre navigáciu pomocou aplikácie Waze.


uvod
uvod
Výber vrcholu líniové alebo plošného prvku pre navigáciu pomocou aplikácie Waze.