Správa atribútovAtribúty slúžia ako doplňujúce informácie - vlastnosti k meraným prvkom. Atribúty popisujú dané prvky a priraďujú im určitú charakteristiku a môže ich byť ľubovoľný počet. Aplikácia Mapuj obsahuje štandardne dva vzorové zoznamy atribútov. Pre zameriavanie polí je pripravený zoznam atribútov Farma-plochy. Pre zameriavanie stromov sú predpripravené atribúty s názvom Les-Stromy. Nižšie si ukážeme, ako si takýto zoznam atribútov pripraviť pre vlastnú potrebu.

uvod

 

Vytváranie nových zoznamov atribútov

Pre vytvorenie nového zoznamu atribútov kliknite v menu na Správa atribútov. Potom v pravej dolnej časti na tlačidlo plus (+). Zobrazí sa okno pre zadanie názvu nového zoznamu atribútov. Zadajte názov a potom kliknite na Uložiť. Nový názov sa zobrazí v správe zoznamov atribútov. Kliknite na nový názov a následne na ikonu ceruzky hornej časti obrazovky pre editáciu zoznamu atribútov.

uvod uvod uvod


Potom kliknite na tlačidlo plus (+) vpravo hore. Zobrazia sa možnosti pre zadefinovanie nového atribútu. Zadajte názov nového atribútu, napríklad Druh stromu.

Pri zaškrtnutí voľby „Toto pole je textové“, máte možnosť vybrať, či hodnota bude všeobecný text, číslo alebo hodnota „Áno“ alebo „Nie“ (boolean). Taktiež môžete nastaviť predvolenú hodnotu daného atribútu.

Kým nezaškrtnete možnosť „Toto pole je textové“, môžete si vytvoriť zoznam hodnôt pre daný typ atribútu. Po zadaní názvu atribútu kliknite na tlačidlo plus (+) vpravo hore a pridajte hodnotu nového atribútu (Buk) a potom kliknite na Pridať hodnotu. Takto môžete do zoznamu pridávať ľubovoľný počet hodnôt daného atribútu. Mapuj naviac umožňuje výber viacerých hodnôt súčasne.

Vytvorením zoznamu hodnôt pre daný atribút ušetríte množstvo času pri meraní (napríklad stromov) tým, že nemusíte manuálne vypisovať atribúty, ale len jednoducho vyberiete z vytvoreného zoznamu hodnôt. Každý typ atribútu je tiež možné zadefinovať ako „povinný“ atribút. To znamená, že po zameraní prvku vám nedovolí uložiť prvok pred tým, ako vyplníte povinné atribúty. Ďalšia možnosť je zadefinovať atribút ako čiarový kód (pre zariadenia so skenerom čiarových kódov).

Napríklad pre vytvorenie atribútu výška je potrebné zadať iba názov – Výška, zvoliť „Toto pole je textové“ a vybrať Typ dátového poľa –Výška, prípadne určiť predvolenú výšku (hodnota sa automatický vyplní pri každom prvku). Potom je na užívateľovi či chce mať daný atribút povinný.

uvod uvod uvod

 

Import atribútov

Štruktúru atribútov je možné aj naimportovať z textového formátu json v správe atribútov kliknutím na šípku dole vpravo. Štruktúrovaný súbor json je potrebné skopírovať do vnútornej pamäti zariadenia do adresára Mapuj/Import/Attributes.

uvod
uvod

Jednoduchšie však je naimportovať iba zoznam hodnôt z textového súboru txt. Ten je rovnako potrebné skopírovať do adresára Mapuj/Import/Attributes, pričom každá hodnota musí byť v samostatnom riadku textového súboru (bez hlavičky). Zoznam hodnôt je možné naimportovať na obrazovke ručného pridávania hodnôt. Je potrebné kliknúť na ikonu šípku vpravo hore a zvoliť textový súbor nakopírovaný do adresára Attributes.

uvod

 

Použitie zoznamu atribútov

Keď máte vytvorenú zoznam atribútov a chcete ho priradiť k vrstve, musíte v správe vrstiev vytvoriť novú vrstvu, zadať jej názov, zvoliť si zoznam atribútov a kliknúť Uložiť.

Po zameraní prvku do tejto vrstvy sa vám zobrazí okno o novom bode, kde jednoducho vyplníte atribúty výberom zo zoznamu a zadaním výšky v tomto prípade.

uvod
uvod